XX.

A Collegium Gladiatorium gladiátoriskolája idén Savarián ünnepli fennállásának a 20. évfordulóját.

Augusztus 22. péntek 13.40 Gladiátorok látványedzése

Augusztus 22. péntek 19.00 Felvonulás

Augusztus 23. szombat 10.50 Válogató harcok

Augusztus 23. szombat 13.45 Nagy gladiátorjátékok

Augusztus 23. szombat 19.00 Felvonulás

Augusztus 24. vasárnap 13.00 Gladiátor párharcok

Sztárgladiátorok Savarián:

Letifer

Letifer

Politikai ellenlábasainak eltávolítása után teljesen a háborúnak szentelhette az életét. Előbb a Rajna és Duna mentén a germánokkal, alemannokkal harcolt, majd ezután Kis-Ázsiába ment át, ahol Nikomédiában és Antiochiában huzamosabb ideig is tartózkodott. Alexandriában a lakosok csipkedései annyira feldühítették, hogy iszonyú vérengzést csapott közöttük. Római ellenlábasai azonban nem nyugodnak, s állandóan életére, hatalmára törnek. Vigyáznia kell, kikkel veszi körül magát, biztonságának fokozására gladiátorokkal is gyakorlatozik.

Darius

Darius

Győzelmeinek száma: 5

Fegyvernem: Retiarius

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Antheus

Parthus hadvezér volt, akit testvérei hatalomvágyból az ellenséges Római Birodalom kezére adtak. Ő ahelyett, hogy megtört volna, a ludusban töltött idő alatt magára talált és élvezi az arénában ellenfelei felett aratott diadalait.

Vestator

Vestator

Győzelmeinek száma: 7

Fegyvernem: Retiarius, Dimacheris

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Manticor

Kelta születésű elvetemült harcos. Elfogása után egy kisebb ludusba került, ahonnan hamar kitűnt ügyességével és fürgeségével. Az arénákban pedig az ifjú hölgyek kegyeltje lett.

Cassius

Cassius

Győzelmeinek száma: 6

Fegyvernem: Thraex

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Thereus

Amikor a rómaiak lerohanták Thrákiát, lerombolták szülőfalvát és keserves harc után foglyul ejtették testvérével, Astyanax-szal és őt besorozták a légió egyik kiegészítő egységébe. Pár évvel később, mikor saját szülőfalvuk ellen vezették légiójukat, megszöktek. Hamar megtalálták őket és a capuai ludusba kerültek büntetésül.

Glaber

Glaber

Győzelmeinek száma: 18

Fegyvernem: Thraex

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Opifex

Római, a britanniai hadjáratok hőse. Leszerelése után harci kedve nem lankadván önként gladiátornak állt. Aktív gladiátor, de már jobban motiválja az újoncok kiképzése, mint a harc. Bár a rengeteg csata nem hagyta érintetlenül testét és az idő már kikezdte gyorsaságát is, tapasztalata és agresszivitása kemény ellenféllé teszi. Régen fiatal, vonzó külseje a római nők kedvencévé tette. Azóta is a női nem nagy hódolója és ezt a római nők is értékelik. Komoly ünnepségek nagy gladiátorjátékainak kihagyhatatlan résztvevője.

Ursus

Ursus

Győzelmeinek száma: 12

Fegyvernem: Secutor

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Kratos

Gall óriás, kinek törzsét lemészárolta a római hadsereg. A kevés túlélővel együtt az arénába küldték, ahol hatalmas termetével a homokba döngölte ellenfelét. Ekkor kapta a polgároktól az Ursus nevet.

Nestor

Nestor

Győzelmeinek száma: 9

Fegyvernem: Samnis, Secutor

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Atrox

Spártai harcos. Egy csata után sebesülten találtak rá rabszolgakereskedők, akik először egy kőbányába adták el. Itt talált rá egy lanista, aki kiképezte a gladiátorok ember-ember elleni küzdelmére. Az évek során sok győzelmet szerzett és nagy vagyonnal gyarapította gazdáját, aki 12 év után felszabadította, megajándékozta a szabad gladiátor jelképével, egy rudissal. Nestor nem akart visszatérni a békés polgárokra jellemző életbe, ezért továbbra is a ludusban maradt és az újonc gladiátorok kiképzésével foglakozik.

Nessos

Nessos

Győzelmeinek száma: 4

Fegyvernem: Thraex

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Audax

Az Achaea provincia Thassos szigetéről származó Nessos dezertálás miatt került rabszolgasorba. Az arénában nem menekülhet el a harc elől és talán kegyelmet nyerhet.

Astyanax

Astyanax

Győzelmeinek száma: 4

Fegyvernem: Hoplomachus

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Opifex

A rómaiakkal való küzdelemben őt és testvérét elfogták, majd besorozták a légió egyik kiegészítő egységébe. Pár évvel később, mikor saját faluja ellen vezették, megszökött és átállt, de újra elfogták, majd testvérével együtt a capuai kiképzőiskolába vitték.

Pardalis

Pardalis

Győzelmeinek száma: 9

Fegyvernem: Retiarius

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Diomedes

Pardalis régi hispán nemesi család sarja. Apja birtokaira azonban szemet vetett a római helytartó. Sikerült bíróság elé citálnia és Róma-ellenes összeesküvés koholt vádjával elítéltetnie. A családfőt kivégezték, családját pedig a kor szokása szerint eladták rabszolgának. Az elhurcoláskor serdülő fia, a későbbi Pardalis tehetetlen dühében foggal-körömmel ment neki a római katonáknak, így őt nevetve a gladiátorképzőbe küldték, mondván, úgysem éli meg a következő Saturnáliát. Azonban csalatkozniuk kellett, mert az ifjú felcseperedvén győzedelmes gladiátor lett, ügyességének és technikájának híre messzi ludusokba is eljutott. A rómaiak iránt érzett engesztelhetetlen dühe olykor ma is megvillan az arénában, ilyenkor az ellenfele tudja, hogy bizony már csak a nép kegyében reménykedhet, ha élve akar kikerülni a küzdelemből.

Atrox

Atrox

Győzelmeinek száma: 11

Fegyvernem: Samnis

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Nestor

Atrox vérszomjas germán harcos a Teuton törzsből. Miután a római légiók egy büntetőhadjárat során törzse egész seregét megsemmisítették, Atroxot több fogságba esett társával együtt Itáliába hurcolták, hogy immár a római nézők szórakoztatására ontsa ellenfelei vérét az arénákban. A fékezhetetlen barbár harcos az elmúlt években győzelmet győzelemre halmozva nyerte el a nézők tetszését, miközben ellenfelei kiontott vérét mohón itta be az arénák mindig vérre szomjazó homokja.

Audax

Audax

Győzelmeinek száma: 9

Fegyvernem: Thraex

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Nessos

A birodalom régi ellensége, a harcban legyőzött és hadifogságba vetett törzsfő, aki rabszolgaként is őrzi dacos, elkeseredett büszkeségét.

Antheus

Antheus

Győzelmeinek száma: 5

Fegyvernem: Secutor

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Darius

Egykoron római légiós volt. Veteránként kis földbirtokot kapott jutalmul. A civil élet, a gazdálkodás azonban nem volt ínyére. Vagyonát elverte, azóta az arénában pénzért vív.

Colossus

Colossus

Győzelmeinek száma: 2

Fegyvernem: Myrmillo, Scissor

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Ignis

Gladiátorviadalokra tenyésztett gall óriás, kit gyerekkora óta láncra verve tartottak és nyers hússal etettek, hogy könyörtelen, félelmet nem ismerő gladiátor válhasson belőle.

Alastor

Alastor

Győzelmeinek száma: 2

Fegyvernem: Retiarius

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Nessos

Dél-Itáliából származó fiatal harcos. A környéken hírhedt volt nőimádatáról, bár ezt asszonya előtt mindig tagadta. Egy kereskedő azonban rajtakapta őt asszonyával. Alastor bár megölte a kereskedőt, tette nem maradt titokban és büntetésből az arénába száműzték. A rossznyelvek szerint itt sem mondott le kedvenc időtöltéséről.

Opifex

Opifex

Győzelmeinek száma: 5

Fegyvernem: Thraex

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Astyanax

Achai provincia szülötte. Görög őseinek megfelelően Thraex és ha kell Hoplomachus fegyvernemben küzd. Szabad harcosként került az arénába, hiszen a kovácskalapácsnál a kard többet hoz.

Ignis

Ignis

Győzelmeinek száma: 4

Fegyvernem: Hoplomachus, Thraex

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Colossus

Makedón háborúk hadifoglya, népe bukása után is vad tűz izzik szívében. A harcban könyörtelen, s könyörületet maga sem vár senkitől.

Victorius

Victorius

Győzelmeinek száma: 9

Fegyvernem: Retiarius, Dimacheris

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Antheus

Egyiptom provinciából származik, a fáraó testőrségének volt tagja. Egy balul sikerült hatalomátvétel "jutalmaként" került az arénába, ahol lándzsaforgató tudásának köszönhetően neves gladiátor lett. Korai győzelmei után kapta a "Victorius", vagyis győzedelmes nevet.

Manticor

Manticor

Győzelmeinek száma: 8

Fegyvernem: Dimacheris

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Vestator

Germán harcos, kit a légiósok emberbőrbe bújt szörnyként emlegettek, annyi társuk vére tapadt a kezéhez. Elfogása után az arénába küldték, hogy halálával a népet szórakoztassa és így a birodalmat szolgálja.

Carnifex

Carnifex

Győzelmeinek száma: 18

Fegyvernem: Secutor

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Alastor

Germán születésű veterán harcos, eddig 17 évet húzott le gladiátorként az ismert világ majd minden arénájában. A rossznyelvek azt híresztelik, hogy halott gladiátorokból rakták össze.

Diomedes

Diomedes

Győzelmeinek száma: 5

Fegyvernem: Thraex

Ellenfele a szombati nagy gladiátorjátékon: Pardalis

A Földközi-tenger rettegett kalóza, akit számtalan kikötői tavernában névről ismernek. A római légionáriusok fogták el, a Birodalom kalózok ellen indított hadjárata során. Nevét azóta az arénában rettegik.